European / International Joint Ph.D. in
Social Representation and Communication

Konstruktionen av fritidspedagogers profession: En diskursanalys av hur fritidspedagogers profession konstrueras i facebookgrupper